Loka-autopalvelut

Monipuoliset viemärihuollon palvelut kattavat useiden erilaisten kaivojen tyhjennykset. Tyhjennykset voidaan tehdä kertatilausten perusteella tai sovituin määrävälein huoltosopimuksella. Jätteiden kuljetus ja käsittely tapahtuu luotettavalla ammattitaidolla ja jätteet toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Palveluihimme kuuluvat

Loka-auto tyhjennystehtävissä

Viemärin kuvaus

Edullinen, luotettava ja helppo tapa saada yleiskuva jäte-, sade- sekä salaojaviemärin kuvauksella. Viemäreiden kuvauksessa selviää niiden rakenteellinen ja toiminnallinen kunto sekä paikalliset vikakohdat. Menetelmä on kustannustehokas, koska mahdolliset ongelmakohdat saadaan selville ilman putken esille kaivamista.

Viemärin kuvauksella voidaan varmistua esimerkiksi putkiremontin tarpeellisuudesta. Toistuva viemärin tukkeutuminen on hyvä selvittää viemärikuvauksella. Myös uudet viemärit on hyvä kuvata ennen käyttöönottoa. Kuvauksella varmistetaan, että viemärit on asennettu vaatimusten mukaisesti, eikä viemäriin ole päässyt sinne kuulumatonta, mahdollisen tulevan vesivahingon aiheuttavaa tavaraa.

Palveluihimme kuuluvat

Viemärinkuvaus käynnissä

Kuivaimupalvelut

Kuivaimupalvelut on helppo ja tehokas tapa päästä eroon jätteestä suurtehoimurilla esimerkiksi rakennustyömaalla tai teollisuudessa.

Kuivaimu on ehdottomasti kätevin tapa poistaa mm. vanhat eristeet, sillä työ on nopeaa. Lisäksi materiaali imetään säiliöön, josta se voidaan tyhjentää sijoituspaikkaan kippaamalla. Menetelmä sopii käytettäväksi myös vaikeapääsyisissä tiloissa.

Kuivaimulla voidaan imeä erilaisia materiaaleja

Suurtehoimurointi sopii hyvin ala- ja välipohjien tyhjennykseen